ช่องวัน31 เข้ารับประกาศเกียรติคุณโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO”

Blog Single

จากโครงการ “ฮีโร บนท้องถนน” เปิดทาง = ช่วยชีวิต ที่ช่องวัน31ได้จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการหลีกทางให้กับรถพยาบาลหรือรถกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ล่าสุด  คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองเจ้าหน้าที่บริหารช่องวัน31 และ แคน-อติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าว ได้เป็นตัวแทนทีมข่าวช่องวัน31 เข้ารับประกาศเกียรติคุณโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO” จาก คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวและคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถที่ผู้ขับขี่กระทำผิดกฏหมายมาเผยแพร่ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารรัฐสภา1 เมื่อวันก่อน

Related Posts: