ศิลปินแกรมมี่เข้ารับประทานเข็มที่ระลึก เนื่องในวันเอดส์โลก

Blog Single

นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์  ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมในพิธีเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  นางสายสม  วงศาสุลักษณ์  ประธานคณะกรรมการหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  ร่วมแสดงความยินดีกับ เต๋า-ภูศิลป์  วารินรักษ์ และ จีน่า-ณัฐชา  เดอซูซ่า ศิลปินแกรมมี่  ในโอกาสเข้ารับประทานเข็มที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ เมื่อวันก่อน

Related Posts: