ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ การเตรียมรับมือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย”

Blog Single

ศิลปินแกรมมี่  นำโดย พลพล – ทชภณ  พลกองเส็ง, ต่าย – อรทัย  ดาบคำ, ไผ่ – พงศ์ธร   ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับระดับสัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนภัย   เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นแบบกะทันหัน    ซึ่งในปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ    ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เตรียมตัวเพื่อให้รู้เท่าทันภัย   เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้าง    โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย    ได้รณรงค์ในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง    และในครั้งนี้เหล่าศิลปินแกรมมี่ ก็ได้ร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์     ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับระดับสัญลักษณ์การเตือนภัยทางธรรมชาติในระดับต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสัญลักษณ์สีของการเตือนภัย

            นอกจากนี้  โรส - ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ , อ๊อฟ - จุมพล อดุลกิตติพร และแชมป์ - ณัฐรัชต์ ก้อนแก้ว พิธีกรจากรายการรถโรงเรียน ยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย”   ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้าง    การรับรู้ให้เยาวชนรู้จักเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยในรูปแบบต่างๆ   วิธีการป้องกันและการปฏิบัติอย่างปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว  และช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการแจ้งเตือนภัย  โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี   ซึ่งเหล่าศิลปินก็ได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆ ที่สอดแทรกสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน    อีกทั้งยังมีมินิคอนเสิร์ตสนุกๆ ไปฝากน้องๆ เยาวชนอีกด้วย

            พลพล  พลกองเส็ง  เปิดเผยว่า

            “ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราทุกคนจะคาดคิดนะครับ  แต่เราก็สามารถเตรียมรับมือกันได้นะครับ  มีหลายช่องทางที่หน่วยงานราชการจะดำเนินการแจ้งตรงไปยังประชาชน อาทิ เอสเอ็มเอส (SMS), เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น “DPM Reporter” ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, โซเชียลมีเดีย, ไลน์, เฟสบุ๊ค และสื่อโทรทัศน์  แต่สิ่งที่สำคัญคือเราทุกคนจะต้องเข้าใจสัญลักษณ์ระดับสีของประกาศแจ้งเตือนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ   ไม่ยากนะครับ ถ้าสัญลักษณ์ปรากฎสีเขียวหมายถึงเหตุการณ์ปกติ  สีน้ำเงินหมายถึงเราทุกคนต้องเฝ้าระวัง    สีเหลืองหมายถึงการแจ้งเตือนว่าอาจเกิดภัยได้    สีส้มหมายถึงให้ทุกคนอพยพ   และสำหรับสีแดงหมายถึงทุกคนในพื้นที่จะต้องอพยพในทันทีนะครับ   เราทุกคนรับมือกับภัยธรรมชาติได้ทันแน่นอนครับ เพียงแค่ติดตามข่าวสารจากทางราชการครับ”

Related Posts: