ละคร “บาปรัก” รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สื่อสร้างสรรค์-ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว”

Blog Single

  พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ  รางวัล “บุคคล หน่วยงาน 

และสื่อที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว”  จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ให้กับ นิพนธ์ ผิวเณร  รองกรรมการ

ผู้อำนวยการ – สายงานการผลิต ช่องวัน 31 พร้อมด้วย สุวนันท์  คงยิ่ง, วิลลี่ แมคอินทอช ตัวแทนนักแสดงจากละคร  “บาปรัก” ในฐานะสื่อสร้างสรรค์  ที่มีเนื้อหาร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว  และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบประจำปี 2561  โดยงานจัดขึ้น  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อเช้าวันก่อน 

Related Posts: