“ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม”

Blog Single

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม  จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม” พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุน ประจำปี 2561  โดยมี รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม, ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ และสุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ  กรรมการมูลนิธิฯ   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  และนักเรียนทุน  ร่วมงาน  ณ  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  เมื่อวันก่อน 

Related Posts: