“World of Dance” รอบThe Divisional Final หาที่สุดของแต่ละประเภท “ทีม-เด็ก-ผู้ใหญ่”

Blog Single

WORLD OF DANCE THAILAND เต้นบันลือโลก เดินทางมาถึงรอบ The Divisional Final ซึ่งรอบนี้ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3อันดับจากทั้ง3ประเภท  ได้แก่ ประเภททีม, ประเภทเด็ก และประเภทผู้ใหญ่ จะต้องมาแข่งกันหาที่1ของแต่ละประเภท  เพื่อไปแข่งต่อในรอบ     “Grand Final”  มาลุ้นไปพร้อมกัน  วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย.นี้  18.20 น.  ช่องวัน31

Related Posts: