ศิลปินแกรมมี่รับรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 6

Blog Single

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นประธานใน “พิธีมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 6” ประจำปี 2558 จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยมี ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ หญิงลี ศรีจุมพล ,ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง , แกรนด์-พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า , พี สะเดิด , เอิ้นขวัญ วรัญญา และธีราพร ศรีกิจรัตน์ (อ้อม ไม้เมือง)เข้ารับรางวัล  ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี  50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันก่อน

Related Posts: