งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Blog Single

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมี ดร.นริศ ชัยสูตร, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, บุษบา  ดาวเรือง, สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ  และภาวิต จิตรกร  พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุม  ณ  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  เมื่อวันก่อน

Related Posts: