"ลี-มุก" สุดปลื้ม!!! รับเหรียญทองเชิดชูเกียรติ "บุลคลต้นแบบสังคมไทย" ครั้งที่ 1

Blog Single

ขอแสดงความยินดีกับ   "ลี-ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ"  และ  "มุก- วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์" 2  นักแสดงสังกัด   "จีเอ็มเอ็มทีวี"   ที่ล่าสุดเข้ารับเหรียญทองเชิดชูเกียรติ   "บุคคลต้นแบบสังคมไทย"  ประจำปี 2561 จาก โครงการพลังแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “ไทย-มุสลิม ร่วมใจพลังแห่งแผ่นดิน...สันติสุข”  โดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Related Posts: