“ทอย-กิต” ภูมิใจได้รับรางวัล “ฑูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2561”

Blog Single

นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ช่อง GMM25 “ทอย-ปฐมพงศ์  เรือนใจดี” และ “กิต-ณัฐกิตติ์  นันทพานิช” และตัวแทนศิลปินดารา นักร้อง เข้ารับรางวัล “ฑูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2561” จากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย โดยพระพรหมเสนาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นองค์มอบรางวัล ในงาน “มาฆะมหามงคล ไทย-เมียนมาร์” ณ ลานกิจกรรม-นิทรรศการมาฆบูชา มหามงคล ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค กรุงเทพฯ

โดยหนุ่มทอย เผยว่า...“รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกรับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2561 โดยส่วนตัวยึดหลักธรรมในการคิดดีทำดี  มาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว และอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นำหลักธรรมมาใช้ดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราครับ” ส่วนหนุ่มกิต เผยว่า... “ขอยึดหลักในการมีสติไม่ประมาทกับชีวิต มาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมเชิญชวนเหล่าวัยรุ่นมาร่วมทำความดีแบบง่ายๆ รวมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนมาร่วมทำบุญในวันมาฆบูชาครับ”

Related Posts: