"คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ เข้ามอบของที่ระลึกขอบคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม"

Blog Single

คุณหญิงเอื้อปรานี  เจียรวนนท์  ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา   ในพระราชูปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พร้อมด้วย
นายแพทย์ปรีชา  ศตวรรษธำรง  รองประธานมูลนิธิฯ  เข้ามอบของที่ระลึกขอบคุณ  ไพบูลย์    ดำรงชัยธรรม   ประธานกรรมการ  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  
ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการ “รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา

โดยมี  บุษบา  ดาวเรือง   ร่วมรับมอบ  ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  เมื่อวันก่อน

Related Posts: