"แกรมมี่ เลี้ยงอาหารเย็น พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับเด็กด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น"

Blog Single

ประภาวดี มณีอินทร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ลุลา - กันยารัตน์  ติยะพรไชย  ศิลปินแกรมมี่ ร่วมเลี้ยงอาหารเย็น พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็น  ให้กับเด็กด้อยโอกาสในกิจกรรม “มอบรอยยิ้ม สร้างความสุขแด่น้องๆ” ณ  วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

Related Posts: