ครบรอบ 19 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม

Blog Single

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม  จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 19 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม”  โดยมี ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์  จิราภรณ์  วิญญรัตน์  
สุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ
  ประภาวดี มณีอินทร์   กรรมการมูลนิธิฯ   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  และนักเรียนทุน  ร่วมทำบุญด้วย  ณ  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  เมื่อวันก่อน

Related Posts: