รายการพิเศษการกุศล "128ปี หลังคาแดง”

Blog Single

คุณหญิงเอื้อปรานี  เจียรวนนท์  ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษการกุศล "128ปี หลังคาแดง”  เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุน สร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง  นายแพทย์สินเงิน   สุขสมปอง  รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์  และศิลปินแกรมมี่  ร่วมงานด้วย  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันก่อน

Related Posts: