งานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”

Blog Single

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”   จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี  พลตำรวจเอก อำนาจ  อันอาตม์งาม  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและ   ความมั่นคงของมนุษย์  วิทัศน์  เตชะบุญ  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยศิลปินแกรมมี่ โกไข่-จุมพล  ทองตัน และโดม-จารุรัตน์ เชี่ยวอร่าม ร่วมงานด้วย  ณ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันก่อน

Related Posts: