โครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 gether : Run & Ride for Life”

Blog Single

ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 gether : Run & Ride for Life” เพื่อการกุศล และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 โดยมี ดีเจอ้อย - นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน ณ สสส. วันก่อน

Related Posts: