ผู้บริหารและศิลปินแกรมมี่ มอบของใช้และเลี้ยงอาหารเด็กวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

Blog Single

ประภาวดี  มณีอินทร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ณัฐ ศักดาทร ศิลปินแกรมมี่ ร่วมสนับสนุนสร้างลานหน้าเสาธง พร้อมเลี้ยงอาหารและมอบของใช้ที่จำเป็นและขนมให้แก่เด็กด้อยโอกาส  วัดดอนจั่น ณ วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

Related Posts: