คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังหน่วยปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Blog Single

  วันนี้ 10 มีนาคม 2560  เวลา 9.00น.  คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังหน่วยปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์  และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  จัดพิธีประชาสัมพันธ์และทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และตัวแทนศิลปินบริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จำกัด (มหาชน)  ได้แก่  เตชินท์-จิรัฐชัย ชยุติ, บิ๊ก - กฤษฎา จันทร์ดี และ ปั้น – เจษฎา ลัดดาชยาพร ศิลปินวงแบชเชอร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายของกลางในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับพิธีทำลายของกลางในครั้งนี้มีจำนวนของกลางทั้งสิ้น 3,639,679  ชิ้น คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 300 ตัน มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,756 ล้านบาท (ประเมินจากราคาของจริงเฉลี่ย)  โดยของกลางที่นำมาทำลาย อาทิ  เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ แผ่นซีดี/วีซีดี แว่นตา เครื่องสำอาง หมวก  และผ้าห่ม  เป็นต้น

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้อง พัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา  คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามโดยมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บูรณาการกับภาครัฐ 15 หน่วยงาน ในแผนปฏิบัติการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทเพื่อให้นานาชาติยอมรับ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของไทยว่ามิได้เพิกเฉยและตระหนักที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจังซึ่ง ที่ผ่านมาปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมว่า  การละเมิดในท้องตลาดนั้นและการละเมิดบนอินเตอร์เน็ตมีปริมาณลดน้อยลง จึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกับการปราบปรามทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของการผลิตจำหน่ายและการนำเข้าส่งออกอย่างจริงจัง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยนั้นได้ให้ความสำคัญต่อการปราบปรามสินค้าและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและพยายามป้องกันไม่ให้ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดถูกนำกลับมาขายในตลาดได้อีก  โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าที่สำคัญรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  เจ้าของลิขสิทธิ์และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังจะเป็นหลักประกันและผลักดันให้ ระบบของทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเข้มแข็งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

 

                เตชินท์-จิรัฐชัย ชยุติ เปิดเผยว่า “เป็นอีกครั้งที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมพิธีรทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการสนับสนุนสินค้าเหล่านี้ถือว่าเป็นการบั่นทอนกำลังใจของผู้ที่คิดสร้างสรรค์งาน        ผมไม่อยากให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เลยครับ อยากรณรงค์ให้ทุกคนหยุดใช้หยุดสนับสนุนสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้ เพื่อในอนาคตสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะได้หมดไปจากสังคมไทยครับ”

 

                บิ๊ก - กฤษฎา จันทร์ดี เปิดเผยว่า “ผมในฐานะตัวแทนของศิลปินที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน อยากให้ทุกคนเลิกซื้อสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะงานแต่ละอย่างกว่าจะทำออกมาได้นั้น ต้องใช้ความคิด ต้องทุ่มเท ตั้งใจทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งการที่เรายังซื้อของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็เหมือนเป็นการสนับสนุนคนที่ทำผิด ดังนั้นหันมาซื้อของแท้กันเถอะครับ อย่างน้อยคนที่สร้างสรรค์ผลงานจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไป  ”

Related Posts: