ผู้บริหารและศิลปินแกรมมี่ เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น 3

Blog Single

แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายหารายได้  ร่วมแสดงความยินดีกับ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย , ประภาวดี มณีอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ ศิลปินแกรมมี่ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น3 จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในฐานะผู้ที่ให้การสนับสนุนต่อสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  เมื่อวันก่อน

Related Posts: