แกรมมี่ จัดทำอัลบั้มพิเศษ “รวมบทเพลงพ่อของแผ่นดิน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Blog Single

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้เคยจัดทำโครงการ “เบิร์ดแลนด์...แดนมหัศจรรย์” ตอนพิเศษ “ตามรอยพระราชา” ในรูปแบบดีวีดีพร้อมมิวสิควิดีโอ เมื่อปี พ.ศ. 2554  เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระราชทานแก่ปวงราษฎรไทย อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทราบถึงแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติให้กว้างขวางขึ้น โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดีวีดีดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

 

และเพื่อเป็นการสานต่อการเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำอัลบั้มพิเศษ “รวมบทเพลงพ่อของแผ่นดิน” รวม 9 บทเพลง ได้แก่ เพลงเหตุผลของพ่อ เพลงตามรอยพระราชา เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม เพลงในหลวงในดวงใจ   เพลงตามรอยพระราชา  เพลงรูปที่มีทุกบ้าน  เพลงของขวัญจากก้อนดิน  เพลงต้นไม้ของพ่อ ซึ่งขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์ และเพลงในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งขับร้องโดยรวมศิลปิน  

 

เพลงทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่ไพเราะและมีความหมายที่ลึกซึ้ง จำหน่ายในราคาชุดละ 199 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เคาเตอร์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทั่วประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย(http://thailandpostmart.com/index.php)โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

Related Posts: