“คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม” จับมือ “ช่อง GMM25” มอบข้าว 25 ตัน ช่วยเหลือชาวบ้านบนดอย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Blog Single

  คุณฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ทีวี, คุณเอส-วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละคร ช่อง GMM25 และคุณเก็จชญา  จันทสดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม นำข้าวจำนวน 25 ตัน ที่ซื้อจากเครือข่ายชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้กับคุณสรพงษ์ เตละวานิช ปลัดอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านบนดอยในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนาข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำดี ในโครงการ  “25 กิจกรรม ทำดี...ตามรอยพ่อ” ที่จัดทำขึ้นตลอดปี 2560 โดยมีคุณอมรรัตน์ วารินต๊ะ ปลัดอำเภอสันทราย,  คุณสุนทรี เวชานนท์  ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนา, อาจารย์ประสิทธิ์ ไชยลังกา  คุณรัชชาอร ธิพล ตัวแทนเครือข่ายชาวนา ร่วมงาน ณ ศูนย์จักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวานก่อน

Related Posts: