ศิลปินแกรมมี่ร่วมแถลงข่าวบทเพลงรักชาติร่วมสมัยชุดที่ 4

Blog Single

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา             5 ธันวาคม 2557    โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมแถลงเรื่องโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ชุดที่ 4   “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการ พร้อมด้วยศิลปินแกรมมี่ที่ร่วมขับร้องบทเพลงในชุดนี้ ได้แก่ พั้นช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร และ ณัฐ ศักดาทร  ร่วมแถลงข่าว  ณ   อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันก่อน 

Related Posts: