ครบรอบ 18 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม

Blog Single

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม   ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 19 ของมูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยมี  ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม,  จิราภรณ์  วิญญรัตน์,  สุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการมูลนิธิฯ ,  เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  พร้อมด้วยนักเรียนทุน ร่วมทำบุญด้วย   ณ  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  เมื่อวันก่อน

Related Posts: