ตั้ม – วราวุฒิ โพธิ์ยิ้ม ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน ในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559

Blog Single

 ไมตรี  อินทุสุต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย  นภา เศรษฐกร  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน        ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมร่วมแสดง    ความยินดีกับ ตั้ม – วราวุฒิ โพธิ์ยิ้ม ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ในโอกาส   เข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน  ในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม     เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ ห้องรอยัล จูบิลี   บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันก่อน  

Related Posts: