พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559

Blog Single

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานใน "พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559"  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี เปาวลี - พรพิมล เฟื่องฟุ้ง ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ต่อต้านยาเสพติด ณ สโมสรทหารบก  เมื่อวันก่อน

Related Posts: