ศิลปินแกรมมี่รับเข็มอานันทมหิดล

Blog Single

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับศิลปิน บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเข็มอานันทมหิดลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะ “ผู้มีอุปการคุณ” ในการสนับสนุนการรณรงค์ รับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2559    เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ณ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน  

Related Posts: