บุษบา ดาวเรือง รับรางวัล IP Champion 2016 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Blog Single

อภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  มอบรางวัล IP Champion 2016           สาขาลิขสิทธิ์  ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่  ให้กับ  บุษบา ดาวเรือง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม              บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)    ในฐานะหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา                      ณ  กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันก่อน

Related Posts: