คุณไพบูลย์มอบโล่แก่ศิลปินแกรมมี่ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

Blog Single

 ไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   ประธานกรรมการ  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จำกัด  (มหาชน)  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ  สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ในโอกาสรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน  สาขาวิทยุโทรทัศน์  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   และมอบช่อดอกไม้ให้กับศิลปินที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ   รวมถึงมอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่ศิลปินที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม   โดยมีศิลปินร่วมงานคับคั่ง  อาทิ  พลพล  พลกองเส็ง, พรพิมล  เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี), จารุวัฒน์  เชี่ยวอร่าม (โดม), วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม)  ฯลฯ  โดยมี บุษบา  ดาวเรือง ร่วมงานด้วย  ณ  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส   เมื่อวันก่อน

Related Posts: