อากู๋ มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิลปินที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

Blog Single

   ไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   ประธานกรรมการ   บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จำกัด  (มหาชน)   มอบโล่เกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก  แสดงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่ศิลปินที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีผู้บริหารและศิลปินร่วมงานคับคั่ง  อาทิ  บุษบา  ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, กริช ทอมมัส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจเพลง,  ณพสิน  แสงสุวรรณ  (หนุ่ม กะลา),  ยุทธนา  เปื้องกลาง  (ตูมตาม),   อรุณพงศ์  ชัยวินิตย์  (ดิว),  ธีธัช  จรรยาศิริกุล (เต้),  ลินทร์พิตา จินดาภู (หญิง),  ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล (แอม),  รัชนก  ศรีโลพันธุ์ ฯลฯ  ณ อาคาร  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส   เมื่อวันก่อน

Related Posts: