รมว.พม. รณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้ง เนื่องในวันแห่งความรัก ปี 2559 ในโครงการ “พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว”

Blog Single

วันนี้ (๑๒ ก.พ. ๕๙)  เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการ “พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว” เพื่อรณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้งในสังคม เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า ไม่ใช่สิ่งของ เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก เพื่อให้ทุกคน ในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิตด้วยการมอบความรักให้กันและกันไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) บริษัท ขนส่งจำกัด(บขส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)  ร่วมงาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

            โดยกระทรวง พม. ได้นำบทเพลง “สิ่งของ” ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินวง KLEAR จาก บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ไปใช้เป็นบทเพลงรณรงค์ในโครงการฯ โดยมีผู้พิการที่เป็นนักร้องจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)”    เป็นผู้ขับร้องเพลง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกแทนคำขอบคุณอย่างลึกซึ้งจากคนที่ถูกทอดทิ้งเหมือนสิ่งของที่ไม่มีคุณค่า ในโอกาสนี้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนศิลปิน ได้แก่   วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม เดอะสตาร์) และ ลินทร์พิตา จินดาภู (หญิง เดอะสตาร์) ให้มาร่วมรณรงค์ในโครงการ พม.ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัวด้วย

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว “ในฐานะที่ตนรับผิดชอบดูแลงานทางด้านสังคม ได้ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาสังคมและพร้อมให้ความช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่คนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ในสังคม ด้วยการสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจภายในครอบครัวและสังคม เพราะชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าและชีวิต ไม่ใช่สิ่งของ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำให้สังคมตระหนักถึงความรักที่สำคัญ ความรักอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นที่ ความรักของครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน”

Related Posts: