สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมศิลปินชื่อดัง บี้ สุกฤษฎิ์ เข้าพบนายกฯ รณรงค์คนไทยต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2016

Blog Single

วันนี้ (2 ก.พ.) เมื่อเวลา 8.30 น. นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำทีมศิลปินแกรมมี่ ได้แก่   บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว และ เบน-เรวิญานันท์ ทาเกิด (ลูกโซ่-สงครามนางงาม) เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก (ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี) โดยการสวมสายรัดข้อมือวันมะเร็งโลกให้กับนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เขียนข้อความและเซ็นชื่อลงบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความว่า “ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองตามคำแนะนำแพทย์และสาธารณสุข  ไม่มีใครรักเราดูแลเราได้ดีที่สุดมากกว่าตัวเราเอง” เพื่อเชิญชวนชาวไทยร่วมแรงร่วมใจต้านภัยมะเร็ง       ตลอดปี 2559 โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ      We can.  I can.” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและเตรียมรับมือกับโรคมะเร็ง โดยให้ใช้รณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากโรคมะเร็งทั้งต่อบุคคล ครอบครัวและสังคมโดยสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้และเลือกที่จะทำเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง

 

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เปิดเผยว่า  “ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล และองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง ซึ่งองค์กรจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และมีอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา  การรับประทานอาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และขาดการออกกำลังกาย ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งต่อผู้ป่วย สังคม และประเทศชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงมุ่งรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เน้นย้ำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักที่จะดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดการเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองจากโรคมะเร็ง ลดอัตราการเกิดโรค และลดอัตราตายจากโรคมะเร็งในอนาคต”

 

บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว เปิดเผยว่า “ผมขอเชิญชวนทุกคนให้หันมาใส่ใจดูแลตัวเองและคนที่เรารักด้วยการรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง และที่สำคัญคือ ต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็งกันด้วยนะครับ เพราะการตรวจพบระยะเริ่มต้นก็จะง่ายต่อการรักษา และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ด้วยครับ กำลังใจของตัวเองและคนรอบข้างสำคัญมาก อยากให้ดูแลกันและให้กำลังใจกันเยอะๆ ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขครับ”

Related Posts: