คุณไพบูลย์ มอบเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Blog Single

   ไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม    ประธานกรรมการ   บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จำกัด  (มหาชน)     มอบเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชผู้ยากไร้   

จำนวนเงิน  120,000  บาท  โดยมี  นายแพทย์ปรีชา   ศตวรรษธำรง    รองประธานมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา   ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ 

ณ  อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส   เมื่อวันก่อน

Related Posts: