กัน นภัทร – หนูนา ชวนคนไทยอุดหนุนดอกแก้วกัลยา ร่วมปันน้ำใจเพื่อผู้พิการ

Blog Single

รวมพลังอาสาแบ่งปันน้ำใจกันไม่เคยขาด สำหรับ กัน - นภัทร อินทร์ใจเอื้อ  และหนูนา - หนึ่งธิดา โสภณ  ศิลปินและนักแสดง จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ที่งานนี้พร้อมใจกันมาร่วมอาสาปันความสุขให้กับผู้พิการเนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ (ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) ด้วยการร่วมรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยพร้อมใจกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันคนพิการ และประดิษฐ์ขึ้นจากฝีมือผู้พิการ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะนำเข้าสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการจัดฝึกอบรมคนพิการ  รวมทั้งเป็นทุนช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยในปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม '1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน" ในวันเสาร์ที่ 14  พฤศจิกายน 2558  ณ บริเวณสวนอัมพร   ผู้ที่สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  โทร.0-2241-5125  

 

 

 

Related Posts: