“หญิงลี-กัน ” ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2558

Blog Single

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์   จัดงานมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล  “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ   ประจำปี 2558  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ    เสด็จแทนพระองค์ในการประทานรางวัล  โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงและคนในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัล  อาทิ  หญิงลี-ธิดารัตน์            ศรีจุมพล ,กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ,ไมค์-พิรัชต์  นิธิไพศาลกุล , อเล็กซ์ เรนเดลล์ , ต่อ-ธนภพ  ลีรัตนขจร ,  กฤษณ์  ศรีภูมิเศรษฐ์   ฯลฯ     ซึ่งศิลปินลูกกตัญญูล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องของความกตัญญูต่อครอบครัว  โดยพิจารณาจากการเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่แม่อย่างดีสม่ำเสมอ, ช่วยเหลือภารกิจการงานของแม่, ประพฤติตนตามคำสั่งสอน  ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม  และเชิดชูวงศ์ตระกูล   รวมทั้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม   เป็นต้น

 

    หญิงลี-ธิดารัตน์ เปิดเผยว่า “หญิงรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ ที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์โปสเตอร์ดอกมะลิ   ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติในปีนี้ และได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยให้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ปกติหญิงจะสนิทกับคุณแม่มาก ๆ มีเรื่องอะไรจะปรึกษาคุณแม่ตลอด แม้จะทำงานเยอะไม่มีเวลาได้เจอกันแต่ก็ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบผ่านโทรศัพท์เป็นประจำ เวลาเจอหน้ากันก็ไม่เขินอายที่จะแสดงความรักกับคุณแม่เลย เนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้หญิงขอเชิญชวนลูก ๆ ทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปกราบแม่กันนะคะ  ใครที่เขินอายที่จะแสดงความรักต่อคุณแม่  หญิงอยากให้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรักต่อคุณแม่กันค่ะ ”

    กัน-นภัทร  เปิดเผยว่า  “ผมขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการทุกท่านที่พิจารณามอบรางวัลนี้ครับ        และผมรู้สึกขอบคุณคุณแม่มาก ที่ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบและสร้างวินัยที่ดีให้กับผม ทำให้ผมสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  มีความรับผิดชอบจนประสบความสำเร็จจนมาถึงจุดนี้ได้ครับ  อีกเรื่องที่คุณแม่สอนและย้ำมาโดยตลอดคือเรื่อง “ความกตัญญู” ต้องไม่ลืมผู้มีพระคุณ และต้องตอบแทนเมื่อมีโอกาส เพราะความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี และสิ่งนี้จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าครับ   เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ผมขอเชิญชวนลูก ๆ ทุกคนมาแสดงความรักต่อแม่กันด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ กันนะครับ”

Related Posts: