สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทรัพย์สินสำหรับพนักงานเข้างานใหม่พร้อมส่งมอบ
  2. งานระบบทรัพย์สิน บันทึกข้อมูล (การทำ data ในการขาย /write off) การออกเลข ติดสติ๊กเกอร์ บันทึกผู้ถือครอง
  3. บริหารจัดการหมุนเวียนการใช้งานทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์ อาทิเช่น การหมุนเวียนทรัพย์สินเก่าเพื่อนำมาใช้งาน
  4. งานติดตามทรัพย์สินคืนกรณีพนักงานลาออกหรือปิดหน่วยงาน
  5. ดำเนินการกรณีทรัพย์สินสูญหาย
  6. จัดหา supplier และดำเนินการประกวดราคาขายทรัพย์สินเก่า ชำรุด ไม่ได้ใช้งาน
  7. การตรวจนับทรัพย์สินประจำปี
  8. ซ่อมบำรุงรถยนต์บริษัท และรถผู้บริหาร รวมถึงการซื้อขาย
  9. ประสานงานการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน
  10. จัดเตรียมพื้นที่,เฟอร์นิเจอร์สำนักงานกรณีจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือโยกย้ายในพื้นที่

คุณสมบัติ

 • 1. เพศหญิง หรือชาย
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบริหารทรัพย์สิน, ธุรการสำนักงาน
  4. มีพื้นฐานในงานบริหารทรัพย์สิน ใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) โดยเฉพาะExcel ได้ดี/ ผ่านการใช้งานระบบERP หรือ SAP /มีความอดทน อัทธยาศัยดี และทำงานนอกเวลางานได้

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้