สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ด้วยการหาวัสดุอ้างอิงและวัสดุการเก็บรักษาคลังข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มเป็นระยะ ๆ
- ช่วยผู้อุปถัมภ์นำทางบันทึกอิเล็กทรอนิกส์และทั้งรายการและอื่น ๆ
- สร้างและใช้งานโปรแกรมใหม่ ๆ พัฒนาการจัดเก็บ ค้นหา พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
- ตรวจสอบfile งาน และชิ้นต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งตอนเวลาจัดเก็บและ ที่จัดเก็บไปแล้ว
- ประสานงานและสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ Library GMM 25 ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
- ออกแบบกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงควบคุม และปฏิบัติตามกฎ ในการใช้งาน Library

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง / อื่น ๆ
- รู้จักรายการโทรทัศน์บ้าง
- ทำงานกับฐานการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้งาน คอมพิวเตอร์ ได้ / Microsoft office ได้ดี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี อนทนต่อแรงกดดัน
- มีระเบียบในการทำงาน ละเอียด รอบคอบ
- มีประสบการณ์ ในการทำงานทางด้าน จัดเก็บข้อมูล Library ต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน