สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- สร้าง content ส่งเสริมแบรนด์ได้ทุกประเภท อาทิเช่น ภาพ คลิป infographic ฯลฯ
- คิด Concept และ Campaign เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 30 ปี
- จบทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องการใช้ social network ทันทุกกระแส เปิดรับสื่อทุกประเภท
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ไอเดียให้เหมาะกับสื่อทุกประเภท
- สร้าง content ส่งเสริมแบรนด์ได้ทุกประเภท อาทิเช่น ภาพ คลิป infographic ฯลฯ
-ใช้โปรแกรม photoshop / illustrator / โปรแกรมตัดต่อได้
- คิด Concept และ Campaign เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดได้
- ใช้ภาษาไทยได้ดี
- รู้ว่าคำว่า “มุกตลก” สะกดด้วย ก ไม่ใช่ ข
- รู้จักการสะกดคำว่า โคตร ไม่ใช่ โครต
- หากมีประสบการณ์ในการทำรายการทีวีมาเราจะปลาบปลื้มเป็นพิเศษ
- มีความอดทนในการฟังมุกตลกฝืดๆได้
- อยากใช้ชีวิตแถวอโศก ชอบทำงานบนตึกสูง
- EQสูงเหมือนชั้นที่ทำงาน
- กลับดึกได้
- อยากมีโอกาสได้เจอพี่ตูน พี่เบิร์ดในลิฟท์
ส่ง resume + ผลงานที่เคยทำของคุณมาที่ goffeemaker@gmail.com

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน