สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-เข้าเยี่ยมร้านค้าตามกำหนด
-นำเสนอขาย Product ของบริษัทฯ
-สรุปยอดขายประจำ

คุณสมบัติ

-ชาย - หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในงานขาย
-ชอบงานขาย ชอบการเดินทาง และรักงานบริการ

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน