สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ทำงานร่วมกับ Producer & Editor เพื่อวางแนวทางการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2. คิดสร้างสรรค์เรียงร้อยเรื่องราวของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3. นำเสนอกิจกรรมการตลาดตามความคิดสร้างสรรค์กับความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี
-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงาน production / TV
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน