สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ออกกองถ่าย เพื่อจัดทำ Clip และ/หรือ เก็บภาพ เพื่อนำมาใช้ในการโปรโมทศิลปินในสังกัด
2. ตัดต่อและลำดับภาพตาม Brief ที่กำหนด เพื่อนำมาใช้ในการโปรโมททางสื่อทุกประเภท
3. ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ( Spot, Scoop, Teaser ) ก่อนนำไปโปรโมทผ่านสื่อ

คุณสมบัติ

-ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนนิเมชั่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและกำหนดเวลา

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านงานตัดต่อวิดีโอและงานสร้างกราฟิกและ Effects ด้านภาพต่าง ๆ
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน