สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดการงานเอกสารของฝ่าย Production
2. ติดต่อประสานงานฝ่าย Production กับแผนกต่างๆในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกบริษัท
3. คิด วางแผน แก้ไขปัญหาในการทำงานได้

คุณสมบัติ

1. เพศ / อายุ : หญิง
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ : มีหรือไม่มีก็ได้ ขอแค่มีความตั้งใจ ทุ่มเท ในการทำงาน
4. ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : Program Microsoft
** หรือส่งประวัติมาที่ jobs@gdh559.co.th

ประสบการณ์ 1-2 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน