สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

สร้างสรรค์ CONTENT บน Website ของบริษัท

คุณสมบัติ

- ชอบ เล่น Facebook อ่าน Twitter แชร์รูปใน Instagram ดู YouTube , LINETV เป็นกิจวัตร
- ชอบถ่ายภาพ ชอบฟังเพลง ชอบการอ่าน-เขียน และรักการเขียน
- มองหาสิ่งใหม่ อยากเปลี่ยนแปลง
- มีวุฒิภาวะ มองโลกในแง่บวก

**กรุณาแนบผลงาน หรือ link ผลงานมาด้วย หากไม่แนบ บริษัทฯ ขออนุญาตไม่พิจารณาใบสมัคร**

ประสบการณ์ ไม่จำกัด ถ้าคุณมีคุณสมบัติและสนใจงานด้านนี้ เราอยากเจอคุณ แนะนำตัวคุณและความสามารถพิเศษอื่นๆของคุณม
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน