สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- รับผิดชอบด้านการขายโฆษณาทางด้าน Digital ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย และควบคุมดูแลการทำงานของทีมให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- วางแผนกลยุทธ์ คิดสร้างสรรค์จัดทำ Project ,โครงการเพื่อนำเสนอลูกค้า
- ควบคุมและดูแลและแก้ไขปัญหาพร้อมตัดสินใจเพื่องานภาพรวมทั้งหมดของ Project ที่ได้รับ

คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือ เพศหญิง / อายุ 30 - 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาบริหารธุรกิจ
- ประการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
- ชอบทำงานเป็นทีม ชอบความท้าทาย ชอบสิ่งใหม่
- มีความชำนาญทางด้านธุรกิจสื่อหรือดิจิตอลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 5 - 10 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน