สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ดูแลเรื่องการสำรวจพื้นที่ขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ วิลล่า มาร์เก็ต
- ดูเรื่องการติดต่อประสานงานกับผู้ให้เช่าพื้นที่
- การเจรจาต่อรองในเรื่องราคาพื้นที่เช่า

คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุ 18 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 0 - 3
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน