สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.งานสรรหาว่าจ้าง การค้นหาใบสมัครและสัมภาษณ์งานเบื้องต้น
2.งานสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
3.จัดทำเงินเดือน
4.งานกฎระเบียบต่างๆ

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ชอบในงานติดต่อ ประสานงาน และงานเอกสาร
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6.มีพื้นฐานความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน