สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.จัดทำงานเอกสารภายในหน่วยงาน
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในงานที่เกี่ยวข้อง
3.ประสานงานและจัดทำบัตรน้ำมัน/ค่าที่จอดรถ/บัตรจอดรถ
4.สรุปรายการ รายได้ต่างๆที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

1.เพศ หญิง อายุ 25-28 ปี
2.ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีใจรักงานบริการ และการสื่อสารชัดเจน มีความละเอียดรอบคอบ
4.หากมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 2 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน