สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.คีย์ออเดอร์ของลูกค้าในแต่ละบริษัทที่ AE รับจากลูกค้ามาในแต่ละเดือน
2.เช็คนาทีโฆษณาของแต่ละรายการและสรุปให้ AE ในแต่ละอาทิตย์
3.ทำคิวโฆษณาส่งสถานี

คุณสมบัติ

-มีความละเอียดรอบคอบ
-วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ไม่จำกัดเพศ
-มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน