สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งสด-เทปรายการ เพื่อออกอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฎิบัติภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกรณี
-สถานที่ปฏิบัติงาน บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก

คุณสมบัติ

-อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
-การศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
-สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิก และตัดต่อพื้นฐานสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ได้
-รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการทำงานเป็นทีม
-หากมีความรู้ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์แนวเศรษฐกิจและการลงทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน