สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.เป็น Admin Facebook ช่อง One และดูแล Social ต่างๆ
2.คิด Content โปรโมทรายการ และละครต่างๆ
3.ดูแล จัดการคลิปทาง YouTube
4. มีพื้นฐาน Graphic เบื้องต้น เพื่อทำ Photo Shop
5.สามารถดูแลและจัดการ Media สื่อทางโฆษณาทาง Facebook , YouTube

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ,การตลาด หรือใกล้เคียง
3. ประสบการณ์ทางการตลาด การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และดูแล,จัดการ Media สื่อทางโฆษณาทาง Facebook , YouTube หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปีขึ้นไป
4. ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง มีความรู้เกี่ยวกับละคร รายการทีวี ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

ประสบการณ์ 1-3 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน