สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อบริษัท รับโทรศัพท์และโอนสายให้แก่หน่วยงานต่างๆและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดสรรคิวรถตู้ที่ให้บริการพนักงาน และดูแลตารางการใช้ห้องประชุมต่างๆ
3. ช่วยงานเอกสารของแผนกกฎหมาย บุคคล และ ธุรการ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. ประสานงานภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 22- 25 ปี
3. จบปริญญาตรีทุกสาขา
4. บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีใจรักบริการ
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 0-2
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน